Privacy statement

Privacyverklaring

In dit Privacy Statement beschrijven wij welke persoonsgegevens wij van u verwerken, hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten in dat kader aan u toekomen. Wenneker Cinema / Stichting Filmhuis Schiedam neemt uw privacy zeer serieus en behandelt uw gegevens daarom uiterst zorgvuldig. Voorop staat dat de stichting zich in alle gevallen houdt aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

Soort persoonsgegevens en verwerkingsdoel

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. Het betreft de volgende gegevens:

 • Donateurs:
  • Naam+ adres+woonplaats (verplicht). Deze gegevens gebruiken wij om uw donateurspas en geldigheid te registreren en om de tweemaandelijkse papierenagenda (indien gewenst) naar u te sturen.
  • email (niet verplicht). Dit gebruiken wij om de wekelijkse digitale nieuwsbrief te verzenden indien u zich daarvoor heeft aangemeld.
  • geboortedatum en geslacht (niet verplicht). Deze gegevens worden anoniem gebruikt om inzicht te krijgen in de opbouw van het donateursbestand (leeftijd, geslacht, woonplaats).
  • De gegevens worden niet geverifieerd (geen identificatie van donateurs). De gegevens worden bewaard op papier (inschrijfformulier) en digitaal in het kassaprogramma.
 • Bezoekers:
  • van donateurs wordt de bezoekhistorie geregistreerd. Deze gegevens worden anoniem gebruikt om een statistische analyse van de bezoekfrequentie te kunnen maken.
  • Van niet-donateurs worden geen gegevens geregistreerd.
 • Internetreserveringen:
  • naam+email+telefoonnr.+ voorstellingsgegevens. Deze gegevens worden gebruikt om een reservering te kunnen koppelen aan een bezoeker tijdens de kaartverkoop en om een bevestigingsmail te kunnen sturen.
 • Cineville pashouders:
  • van deze pashouders wordt in het registratiesysteem van Cineville verplicht de bezoekhistorie bijgehouden. Dit is noodzakelijk om de geldigheid te controleren en voor de financiële afwikkeling van het bezoek. De gegevens worden door Cineville anoniem gebruikt voor statistische analyse.
 • Abonnees digitale nieuwsbrief:
  • alleen naam en emailadres wordt vastgelegd in de database van de website https://www.wennekercinema.nl . Dit is noodzakelijk om de nieuwsbrief te kunnen versturen.
  • In iedere nieuwsbrief is een link opgenomen waarmee abonnees zich kunnen afmelden.

Er worden geen persoonsgegevens beschikbaar gesteld aan andere partijen.

 

Bewaren gegevens

Wenneker Cinema bewaart de gegevens niet langer dan voor de verwerkingsdoeleinden noodzakelijk is.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Wanneer u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben opgeslagen kunt u altijd contact met ons opnemen. U heeft de volgende rechten:

▪ uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen;

▪ inzage in en het kunnen opvragen van de precieze persoonsgegevens die we van u hebben;

▪ het laten corrigeren van fouten en het kunnen aanpassen van uw persoonsgegevens;

▪ het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;

▪ het intrekken van toestemming voor het gebruiken en bewerken van uw persoonsgegevens;

▪ het anonimiseren van uw gegevens of zodanig verwijderen dat deze niet meer herleidbaar zijn tot u als persoon.

 

Wijzigingen

We kunnen dit Privacy Statement van tijd tot tijd wijzigen en zullen dan op onze website een update plaatsen.

Contactgegevens

Wenneker Cinema / Stichting Filmhuis Schiedam

Vijgensteeg 2, 3111 PT Schiedam

Email: info@wennekercinema.nl

Website: www.wennekercinema.nl