Tijden & Tickets


De Queeste

[ Nederland, 2024, 63 minuten ]

Regie: Kees van Berchum en Bert den Boer

Met: akkerbouwer Mees Visser, glastuinbouwer Frank de Koning en strokenteler Cornelis Mosselman

Een queeste is een zoektocht die het karakter heeft van een levenstaak. Wij volgen in deze documentaire drie boeren die de weerbarstigheid van de transitie naar een duurzaam voedselsysteem in hun bedrijfsvoering ervaren. Aan de hand van hun persoonlijke verhalen en vragen waar zij mee worstelen wordt hun zoektocht belicht. Deze documentaire geeft inzicht in wat er zoal speelt in de akker- en (glas)tuinbouw en zet kijkers aan het denken over hun eigen keuzes in de voedselketen.

Huib Sneep zal de documentaire inleiden. Huib is al vanaf zijn 14e gefascineerd door bomen en hun betekenis voor een gezond leefmilieu. Vandaag de dag houdt hij zich bezig met innovatieve groenprojecten met als uitgangspunt het creëren van een symbiose tussen natuur en techniek.