Functiebeschrijving bestuurslid Vrijwilligersbeleid

Doel van de functie
Het bestuurslid Vrijwilligersbeleid is in het bestuur belast met visie en besluitvorming rondom de inzet van vrijwilligers. Met de overige bestuursleden is hij/zij verantwoordelijk voor goed bestuur, adequaat toezicht en transparante verantwoording, conform de richtlijnen van de CCG.
Organisatorische positie
Legt verantwoording af aan het bestuur.
Algemene kenmerken
Het bestuurslid Vrijwilligersbeleid is de motor van het vrijwilligersbeleid binnen Wenneker Cinema. Hij/zij heeft visie op een structurele en professionele inzet van vrijwilligers, waarbij de kwaliteit van de dienstverlening voorop staat. In nauw overleg met de Directeur van Wenneker Cinema en (een afvaardiging van) de vrijwilligers werkt hij/zij aan de verdere ontwikkeling van de organisatie. Het bestuurslid Vrijwilligersbeleid combineert kennis van en enthousiasme voor de exploitatie van een culturele instelling met aantoonbare kwaliteiten voor een bestuurlijke functie en het aansturen van vrijwilligers.
Verantwoordelijkheden
• Het ontwikkelen en implementeren van een visie op het werven, selecteren, opleiden en coachen van vrijwilligers;
• Het ontwikkelen van een visie op de inzet van vrijwilligers zodat het beschikbare talent optimaal wordt benut en gewaardeerd;
• Het ontwikkelen van taak- en functiebeschrijvingen en een cyclus van voortgangsgesprekken voor
• vrijwilligers;
• Het verstevigen en bestendigen van de positie van vrijwilligers;
• Het binden en boeien van vrijwilligers, waarbij rekening gehouden wordt met hun wensen en behoeften;
• Het (laten) uitvoeren van het vrijwilligersbeleid, in samenwerking met de directeur van Wenneker Cinema;
• Het continueren en bijsturen van het vrijwilligersbeleid.
Competenties
Algemeen:
Het bestuurslid Vrijwilligersbeleid heeft oog voor de kansen en valkuilen van een vrijwilligersorganisatie. Hij/zij stimuleert een professionele inzet van medewerkers door goed vrijwilligersbeleid. Hij/zij heeft affiniteit met Wenneker Cinema en cultuur in het algemeen, en het werken in een vrijwilligersorganisatie.
Specifiek:
Samenwerken: werkt goed samen, heeft oog en oor voor ideeën en meningen van anderen.
Delegeren: belegt, namens het bestuur, uitvoerende taken bij de Directeur Wenneker Cinema en de vrijwilligers en monitort periodiek de voortgang.
Tactisch schakelen: kiest de juiste aanpak om met vrijwilligers een professionele organisatie neer te zetten. Vindt de balans tussen het binden en boeien van vrijwilligers en het uitgangspunt ‘vrijwillig is niet vrijblijvend’.
Initiatief: is proactief, signaleert kansen en mogelijke bedreigingen en acteert hierop adequaat.
Communicatief vaardig: drukt zich mondeling en schriftelijk uitstekend uit.